Morters de calç: l'alternativa sostenible enfront del ciment

Foto Morteros de cal: la alternativa sostenible frente al cemento

El material més utilitzat en la construcció és, sense lloc a dubte, el morter de ciment. Per això, avui volem donar-vos una opció diferent que, a més, és sostenible: el morter de calç.

A Materials Pardo, comptem amb marques de referència com és GECOL.

 

Què són els morters de calç?
La calç és un material d'origen natural que procedeix de la pedra calcària i que ja era utilitzada en l'antiguitat per a la confecció de morters pels romans com a substitut de l'argila i el guix.

La pedra calcària extreta en la pedrera es tritura per a la seva posterior calcinació en forns a temperatures que aconsegueixen els 900 °C.

En aquesta reacció química s'allibera CO₂ i es formen òxids de calç. Per a la seva aplicació en construcció s'afegeixen aigua i àrids, o altres elements en funció de l'ús final.

 

Tipus de calç
Els tipus de calç que podem trobar, són dues: la calç aèria i la hidràulica.

CALÇ AÈRIA: prové d'una pedra calcària amb molt alt grau de puresa i que endureix, de forma molt lenta, quan entra en contacte amb el CO₂ de l'aire.

CALÇ HIDRÀULICA: prové de pedra calcària amb impureses naturals. Forja i endureix amb l'aigua, presentant major impermeabilitat i resistència. És la més utilitzada en els morters de calç.

 


Quins avantatges tenen els morters de calç?

A més de contribuir a cura del medi ambient gràcies a la seva contribució en la reducció d'emissions de CO₂, presenta una sèrie d'avantatges:

- És higroscòpic, absorbeix el vapor d'aigua de l'ambient donant una major salubritat a l'ambient.
- És totalment impermeable a l'aigua en estat líquid.
- La seva durabilitat és molt gran ja que, amb el temps, i sense més aportació que el CO₂, va adquirint una major consolidació adquirint la resistència i dureses pròpies de la pedra calcària del seu origen.
- És fungicida ja que la seva alcalinitat impedeix la proliferació de bacteris i fongs.
- Presenta característiques aïllants tant tèrmiques com acústiques.
- Gràcies al seu enduriment tan lent, és capaç de reduir les micro fissures, adaptant-se a les deformacions estructurals durant el seu enduriment.

 

Demana'ns més informació i deixa't assessorar pel nostre equip d'experts. Estarem encantats d'ajudar-te en tots els teus projectes.

Compartix la noticia